OSOBLJE

osoblje

Da bi zadovoljio najviše standarde u oblasti njege i medicinskih tretmana Dom za starije i nemoc'ne osobe “Tara” pažljivo je odabrao posebno edukovano osoblje koje našim korisnicima stoji na raspolaganju 24 sata.

Našim korisnicima na raspolganju su i usluge frizera i pedikira koji vode računa o izgledu naših korisnika svakodnevno i trude se da zajedno sa ostalim uveličaju specijalne prilike kao što su izleti, praznici, rođendani…

Osoblje doma “Tara” svoj posao obavlja profesionalno, odgovorno i sa osmjehom na licu i savršeno se uklapa u topli ambijent naše ustanove.